1:md:
เราจะมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาได้ยังไง ถ้าทุกวันศุกร์ของบางโรงเรียนยังมีกิจกรรมสวดมนต์ ถ้าการเคารพธงชาติในตอนเช้ายังมีการสวดมนต์ไหว้พระอยู่ และถ้าเรายังนำพระพุทธศาสนามาเป็นหนึ่งในวิชาที่ต้องเรียน เราได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้นับถือ เสรีภาพมายแอส
2:พระ พิษณุ ฐิตธมฺโม:
ประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระ_2
เมื่อสมาธิเจริญขึ้นเรื่อยๆ ประโยชน์ของการบริกรรมภาวนาก็ลดน้อยลง จะละจากการบริกรรมภาวนาเสีย ให้จิตมีสมาธิอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวก็ได้ หรือถ้าผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าลมหายใจกับการบริกรรมภาวนานั้นกลมกลืนกันไปด้วยดี จะบริกรรมภาวนาไปด้วยตลอดการปฏิบัติก็ได้
(ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนนะ ) /BcuEc3zW2g
3:Eddy ธนาคารความสุข:
แล้วเห็นประโยชน์ของการงดเว้น จากนั้นทุกวันไหว้พระสวดมนต์ ตั้งใจไว้ทุกเช้าและก่อนนอนว่าจะไม่ทํา พยายามหนีห่างจากเหตุใกล้ให้ทําด้วย /2
4:アンナ A N N E:
ประโยชน์ของการไหว้พระสวดมนต์…
๑. เป็นการเสริมสร้างสติปัญญา
๒. เป็นการอบรมจิตใจให้ประณีตและมีคุณธรรม
๓….
5:พระ พิษณุ ฐิตธมฺโม:
ประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระ_5
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา

ประโยชน์ของศาสนา
ศาสนา มีประโยชน์มากมายหลายประการ

๒. คือ ขั้นต้น เน้นการพึ่งตนได้ทางวัตถุ มีความสุขตามประสาชาวโลก ขั้นกลาง เน้น ความเจริญก้าวหน้าทางคุณธรรม

(ไหว้พระสวดมนต์ก่อนจะนอน ทุกๆคืนนะโยม เพื่อเพิ่มศิริมงคล ให้แก่ตนเองและครอบครัว) /d4GgkOnnix
6:nonhirunachetskul:
ประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระ_6
“. กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย.”
สวัสดีปีใหม่ครับเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่ 2563 ชวนกันมาทำความดี ตลอดปีและตลอดไปด้วยการลดละเลิกอบายมุขถือศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทเท่านั้นแล ดีกว่าปล่อยเวลาผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ของชีวิตสาธุครับ. /X3hUWaNe6k
7:///oὁȍ◡őὀo/:
นี่ถามจริง ยังไม่เห็นประโยชน์ของการเข้าแถวเคารพธงชาติเลย ธงชาติทำไรให้อะทำไมต้องเคารพมัน ไหว้พระสวดมนต์ไหว้ที่วัดไหว้ที่บ้านก่อนนอนก็ได้ป่ะ ที่เห็นว่าพอจะมีประโยชน์อยู่อย่างนึงก็คือการประกาศหาของหายหรือประกาศกิจกรรมในรร แต่นั่นก็เอาไปประกาศเป็นเสียงตามสายได้
8:APN Mobile:
◆ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณวัดใกล้บ้าน ◆

• ประโยชน์ของการไหว้พระสวดมนต์ ๙ ประการ…
9:KPSgang tbox:
ประโยชน์ของการไหว้พระสวดมนต์: ประโยชน์ของการไหว้พระสวดมนต์1.ได้กล่าวภาษิตที่เป็นมงคล2. ได้ผลพัฒนาความจำ3. ได้ทำส…
10:Littlegirl:
นอกจากเรื่องเครื่องแบบแล้วนะ นี่ไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของการเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธงร้อนๆเลย ความจริงมันน่าจะสามารถทำในร่มได้อ่ะ แดดร้อนก็ร้อน แล้วเข้าแถวเสร็จยังต้องยืนฟังครูเวรอีกคือแบบ บางทีมันสามารถเข้าไปคุยกันในห้องเรียนได้นะ คาบโฮมรูมก้มีอ่ะ
#1ธันวาบอกลาเครื่องแบบ

-->