1:INfo_Truth:
ผลิตภัณฑ์เสือพื้นบ้าน 150/ผืน ส่งเสริมฯ. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ฯ ซากโบราณคดี.
2:พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์:
พิพิธภัณฑสถาน แห่ง ชาติ บ้าน เชียง_2
ไปเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จ.อุดรธานี กันเต๊อะ แหล่งมรดกโลกที่สำคัญอีกแห่งในประเทศไทย ☺️ /VdVBqYjwtY
3:Triple-N:
#งานมรดกโลกบ้านเชียง ^^
– หูเริ่มอื้อล่ะ นั่งพักรอบที่2 -.- — at พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุดรธานี
4:JS100:
พิพิธภัณฑสถาน แห่ง ชาติ บ้าน เชียง_4
13.44 น. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้โบราณอายุกว่า 2,000 ปี #ข่าวPNC

5:hate me like you do:
อยากไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง แต่มันฉีกออกนอกเส้นทางไปเยอะเลย ถ้าเป็นขากลับ ก็น่าจะไม่ทันพิพิธภัณฑ์ปิด

สภาพต้องเหมือนตอนไปเที่ยงเชียงแสน แวะเรื่อย ไปยืนอยู่หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนตอนอีก 5 นาทีปิด จะร้อง 😂 อดเลย

ต้องวางแผนยังไงดีหว่า
6:giftsy:
ครั้งแรกกับการมาบ้านเชียง — รู้สึก ตื่นตา ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุดรธานี
7:Sittipol Tumsatan:
RT @ning_saisawan: ….พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง กับศิลปวัตถุอายุ 2 พันกว่าปี http://tweetphoto.com/31609223 < สวยเข้ากันเลยครับ 🙂
8:มะแขว่นคุง:
มาวิจัยงานกันๆ 😉 (@ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง)
9:U.S. Embassy Bangkok:
พิพิธภัณฑสถาน แห่ง ชาติ บ้าน เชียง_9
อุปทูต @WPatrickMurphy เป็นประธานในพิธีส่งมอบโบราณวัตถุสมัยบ้านเชียงคืนแก่ประเทศไทย ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
10:Thailand Art Exhibitions:
พิพิธภัณฑสถาน แห่ง ชาติ บ้าน เชียง_10
นิทรรศการ “การคืนชีพ” (REANIMATION) @ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง (Aug 1-31) /qvQvNcHxC6 /qRNY9WHnXg

-->