1:Living Museum Foundation:
แผนผังวัดพระพายหลวง_
ขอบคุณข้อมูลแลพภาพจาก: /9mhgbkRW2G และ /hooJLo1o1v /vuRrsokzVN
2:อนัญพร มงคลทรัพย์❤แปลว่าผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ:
วัดพระพายหลวง_เป็นวัดคณะสงฆ์เถรวาทสังกัดมหานิกาย เป็นวัดโบราณสถานที่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่วัดพระพายหลวง_เป็นศูนย์กลางชุมชนในระยะแรกก่อนการสถาปนาอนาณาจักรสุโขทัยโบราณสถานที่เก่าแก่ของวัดคือพระปรางค์สามองค์ก่อสร้างศิลาแลงศิลปแบบขอมบายนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 /OaCtVB7881
3:สร้อยอุบล 🪷 เจ้าจันทร์ยอดฟ้า 🌙✨:
สำนักข่าวซินหัวเผยแพร่ภาพการค้นพบรูปปั้นหัวพญานาคบริเวณปราสาทเทพพระนาม เมืองนครธม
.
จากการที่ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มจนถอนราก ทำให้โบราณวัตถุที่อยู่ใต้พื้นดินถูกงัดขึ้นมา
.
โชค โสมาลา นักโบฯ สันนิษฐานว่า “นาคบายน” น่าจะสร้างพร้อมปราสาทบายนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ปลายศตวรรษ 12 ต้น 13) /Is2UiHZkpB
4:𝘔𝘪𝘴𝘤.𝘛𝘰𝘥𝘢𝘺 |🇹🇭:
“พระพุทธไสยา” ปางปรินิพพาน ศิลปะสุโขทัย ณ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปล้นเกล้า ร.๔ ได้อัญเชิญมาจากวัดพระพายหลวง_ จ.สุโขทัย ใต้ฐานของพระพุทธไสยา บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพุทธประวัติ ตอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน /Elcg0chvFA
5:อนัญพร มงคลทรัพย์❤แปลว่าผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ:
วัดพระพายหลวง_. พระพุทธไสยจำลอง(งดงาม) ลอดใต้พระบรมสารีกธาตุ
#วัดโบราณสถานสุโขทัย
#เมืองเก่าสุโขทัย /WfnQBFrFQv
6:Living Museum Foundation:
วัดพระพายหลวง_เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองสุโขทัยและเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมตั้งแต่ยุคเริ่มแรกและได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมสืบต่อกันมาจนถึงสมัยสุโขทัยตอนปลาย(1)
#เที่ยว /t0jYCoNvqP
7:ARMdhiravath:
ศ.สันติ เล็กสุขุม นักโบราณคดีจำลองภาพ วัดพระพายหลวง_โบราณสถานกรุงสุโขทัย เป็นหลักฐานก่อนเริ่มสมัยราชธานีสุโขทัย cr.santi leksukhum /WL9D9Zfuj4
8:🇺🇦 ชาวเน็ต💙:
มวลน้ำกำลังไหลสู่ อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย ตามลักษณะภูมิประเทศ เนื่องด้วยบริเวณ อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย นั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีแม่น้ำยมไหลผ่าน จากนั้นมวลน้ำก็จะค่อยๆไหลลงสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำบางระกำ ในเขตพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป #น้ําท่วม /J0n87nSowX
9:Chalermchai Tunsingha:
วัดเล็กสุดในไทยที่ยังมีพระจำวัดอยู่

วัดดอนหลวง อยู่กลางทุ่งดอกบัวแดงอันโด่งดังในอุดรธานี มีพระราว 3 รูป สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 1 บนพื้นไม่ถึง 1 ไร่ บิณฑบาตโดยการพายเรือไปที่ฝั่งประมาณ 3 กม.

และยังดำเนินวิถีนี้อยู่จนถึงปัจจุบัน

#รีวิวอีสาน #Temple #RedLotus #Navigator #Thailand /jEaVVdKO95
10:Plutonian 🌌:
ความทรงจำบางส่วนในการออกภาคสนามในฐานะนักศึกษาคณะโบราณคดี เอกประวัติศาสตร์ศิลปะ นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กทม.
วัดพระพายหลวง_ สุโขทัย
ถ้ำเขาจันทน์งาม นครราชสีมา
วัดธรรมจักรเสมาราม นครราชสีมา /6bZLfkcFlN

-->