1:𝘱𝘢𝘱𝘦𝘳 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 🥀 เดมมาค่ะ:
ลุมพินี : สถานประสูตร
พุทธคยา : สถานที่ตรัสรู้
สารนาถ : สถานที่แสดงปฐมเทศนา_
กุสินารา : สถานที่ปรินิพพาน

#สาระโอเน็ตM3
2:Purich Purabutr | ภูริชช์ ภูระบุตร:
สังเวชนียสถาน 4 😍✌️
-สถานที่ที่เกี่ยวของกับพระพุทธเจ้า
1. ลุมพินีวัน = สถานที่ประสูติ
2. พุทธคยา = สถานที่ตรัสรู้
3. สารนาถ = สถานที่แสดงปฐมเทศนา_
4. กุสินารา = สถานที่ปรินิพพาน
#เกร็ดความรู้ #dek64 #tu84
3:เหลือกของคยองซู:
สังเวชนียสถานมี 4 แห่ง คือ
1.สถานที่ประสูติ
2.สถานที่ตรัสรู้
3.สถานที่แสดงปฐมเทศนา_
4.สถานที่ปรินิพพาน
#สาระโอเน็ต
4:smile :):
@dmc072 สาธุ น่าภาคภูมิใจที่กิจกรรมการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตรสูตร 1 ล้านจบ จะได้ไปจัด ณ สถานที่แสดงปฐมเทศนา_ครั้งแรกของพระพุทธเจ้า
5:𝚂𝙺𝚈𝙵𝙰𝙰𝚁 𝟷𝟻🦩:
สวยงามค่ะ 🙏🙏🙏 ธรรมเมกขสถูป เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระสัจจธรรมเป็นครั้งแรกที่นี่ #สารนาถ #อินเดีย
6:🔮유이🔯:
จุนเน่นับถือคริสต์ที่บอกอยากไปที่นั่นน่าจะเพราะเป็นจุดกำเนิดศาสนาคริสต์ เหมือนที่ชาวพุทธชอบไปทัวร์อินเดียที่เป็นจุดกำเนิดศาสนาพุทธ ไปสังเวชนียสถาน สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและปรินิพานของพระพุทธเจ้า
7:เรียกผมว่า“สายลมที่หวังดี”🍃🍂:

มันเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า4,000ปี ทีๆมีเปลวไฟที่ไม่เคยหลับใหล เป็นสถานที่ๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์และมีท่าน้ำที่โด่งดังอย่างท่าน้ำทศาศวเมธ ฆาต (Dasaswameth Ghat) ใช่แล้วครับที่นี่”พาราณสีหรือVaranasiแห่งแคว้นกาสี ประเทศอินเดีย สถานที่เราปลงกับความตาย /JdzyEnVUFX
8:Bhagwant Bishnoi:

คาร์แรลลี่เยือนอัคราและลัคนาววันนี้ และจะมุ่งหน้าต่อไปยังสารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ภาพทัชมาฮาลและฟาเตหปุระ สีกรีในอัครา /kE6RiWaJiZ
9:Pantamipante:

/H9yU7P7PLL

❤🙏 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเดินทางแสวงบุญ สักการะบูชาสังเวชนียสถานทั้ง 4 ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล 📚🎉 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ท่านจะได้ไปนมัสการ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธปรินิพานของพระพุทธองค์ … /2rXQyiBOSj
10:โมจิ:

@Psanitwong สถานที่ ที่ไปแล้วระลึกถึงการสร้างบารมีของพระบรมศาสดาคือ สถานที่ประสูตร ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน… /j15YOqcxng

-->