1:กองบัญชาการกองทัพไทย:

กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชน ในการกรอกกระสอบทราย เพื่อทำแนวป้องกันน้ำท่วม ณ วัดบ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด /3Se78n6vRn
2:มณฑลทหารบกที่ 27:

ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพร.จ.บุญร่วม ศรีสุธรรม ตำแหน่ง ประจำ มทบ.27 ณ เมรุวัดบ้านขามเหนือ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิต

#กองทัพภาคที่2
#กองทัพบก /4EmBzGHvzS
3:FM91 Trafficpro:

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญผ้าไตรบังสุกุลประทาน ๕ ไตรไปทอดหน้าหีบศพ จ่าเอก สมาน กุนัน ในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ วัดบ้านหนองคู จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ /4jxr51cstr
4:🇹🇭๙พรี่จะพาไปเที่ยว๑๐🇹🇭:

💛🇹🇭🙏🇹🇭💛
ยอดเยี่ยม และ ยิ่งใหญ่ ยอดด้วยคุณภาพ
เยี่ยมด้วยคุณธรรม ยิ่งใหญ่ในศักดิ์ศรี
เป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคี และความดีงาม

#พระพรหมวชิรโสภณ
หลวงปู่ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต
วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด /kNerEP14EL
5:Anu_BoonToh 😍:

จากสถานการณ์พายุโซนร้อนโพดุล วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันที่ 4-18 ก.ย.62ใน 10 จังหวัด คือกาฬสินธุ์ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ยโสฯ สกลฯ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลฯ พิษณุโลก และประเทศลาว รวม12,950ชุด น้ำหนักกว่า39ตัน
#SaveUbon #ธรรมกาย #ช่วยน้ำท่วม /ZibW3BiR7E
6:KULATEERO:

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ส่งมอบถุงแดงยังชีพแก่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมร้อยเอ็ด รวม 800 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด ซึ่งมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ นาข้าวถูกน้ำท่วมขัง /rWgdRJXL8M
7:มณฑลทหารบกที่ 27:

มทบ.27 ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ วัดพระธาตุอุปมุง บ้านสร้างบุ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

#จิตอาสา
#กองทัพภาคที่2
#กองทัพบก /ysC3kibeI9
8:สำนักสื่อสารองค์กร:

คณะสงฆ์ 180 วัด และสถานศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการประสานงานของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม สวดมนต์เพื่อแผ่นดิน บทธรรมจักร ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในอุปถัมภ์พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด 30/8/61 /m2AF3g4MP1
9:Nobborn B.:

180 วัดทั่วร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการสวดมนต์เพื่อแผ่นดิน บท #ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพุทธบูชา โดยคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด และ #ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ในอุปถัมภ์พระราชพรหมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด /FxkiuRehuF
10:FM91 Trafficpro:

ภาพเมรุจำลอง เพื่อประกอบในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

” ร.ท. สมาน กุนัน ”

ณ วัดหนองคู ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

#วีรบุรุษถ้ำหลวง
#สมเกียรติความดีและความเสียสละ
#FM91

cr. Lumyai Hanlue /xRVirIAQlU

-->