1:Lek Siri:
สาธุ สาธุ สาธุ
เวียนเทียนออนไลน์วันวิสาขบูชา_สากล
“วิถีชาวพุทธในยุคโควิด”
ผ่านเว็บไซต์ “เวียนเทียนออนไลน์.com”
อนุโมทนาสาธุ 🙏🙏🙏

เชิญชวน “เวียนเทียนออนไลน์” ผ่านเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์.com ตั้งแต่ 4 พฤษภาคม เป็นต้นไป
/AfX7wgRbYo
2:แมน นายหัวไทร:
เวียนเทียนออนไลน์วันวิสาขบูชา_ “วิถีชาวพุทธในยุคโควิด”
/u42ZXTUPqW

-->