1:กรมฝนหลวงและการบินเกษตร:
ภารกิจเฮลิคอปเตอร์ฝนหลวง🚁

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เฮลิคอปเตอร์ AS350 B2 18301 ปฏิบัติภารกิจ 15 เที่ยวบิน 2.40 ชั่วโมงบิน บรรทุกน้ำปริมาณ 7,500 ลิตร ช่วยดับไฟป่าบริเวณเขาดอยหลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ #ข่าวฝนหลวง #ไฟป่า /a5RG1vRC67

-->