1:ThairathTV:
21 ต.ค. 2564 ครม. กำหนดให้เป็น “วันหยุดราชการประจำภาคกลาง” เนื่องจากวันออกพรรษา ไม่รวมภาคตะวันออก เช็กชัดๆ มีจังหวัดไหนได้หยุดบ้าง

อ่านเพิ่ม: /LfBakDgNJB
#วันหยุดภาคกลาง #ไทยรัฐทีวี32 /NeUS2iXkAC
2:AmarinTV34:
เช็กเลย 21 ต.ค. วันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2564 #เทศกาลออกพรรษา จังหวัดไหนหยุดบ้าง

#AmarinTV34 #อมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34 #AmarinNews #วันหยุด #ตุลาคม #วันหยุดราชการ #ออกพรรษา #วันออกพรรษา #ภาคกลาง #วันหยุดภาคกลาง #วันหยุดประจำภาค

/MnMKJATqYj
3:ฐานเศรษฐกิจ:
#วันออกพรรษา 2564 ปีนี้ ตรงกับวันหยุดราชการเดือนต.ค.วันไหนบ้าง เช็คที่นี่ #ฐานเศรษฐกิจ
/MRVWV9usb2

-->