1:Tatiporn Sodsuk:
3000 แล้วเว้ยยยยยยยย

#ผู้พิชิตยอดเขาวงพระจันทร์
#3790ขั้นเอ๊ง
#เมืองลิงวินาศสันตะโร @ วัดเขาวงพระจันทร์ บันได 3,790ขั้น /EKZE2AMped
2:Tatiporn Sodsuk:
จุดพีค อีกรอบ

ระหว่าง 3000-3790 โครตชัน

#ผู้พิชิตยอดเขาวงพระจันทร์
#3790ขั้นเอ๊ง
#เมืองลิงวินาศสันตะโร @ วัดเขาวงพระจันทร์ บันได 3,790ขั้น /zktbCIX9bM

-->