1:กองทัพภาคที่ ๑ First Army Area:
วัดหลวงพ่อสําเร็จ จ.สระบุรี_1
“มัคคุเทศก์น้อย รักและภูมิใจต่อสถาบัน”

มณฑลทหารบกที่ 18 โดยมัคคุเทศก์น้อย จัดทำคลิปวิดีโอ เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ให้สนใจศาสนา ทั้งยังพาเยี่ยมชมวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และวัดหลวงพ่อสำเร็จ ในพื้นที่ จ.สระบุรี
#กองทัพภาคที่1 /AmiDWjEyTu

-->